Βιομηχανία :

 Αυτοματοποίηση συστήματος πυρόσβεσης ΑΗΣ Λαυρίου
 Αυτοματοποίηση συστήματων παραγωγής υπερκαθαρού νερού στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Μπράζι της Ρουμανίας (Petrom)
 Αυτοματοποίηση συστήματων παραγωγής υπερκαθαρού νερού στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στους Αγίους Θεοδώρους (Motor Oil)
 Αυτοματοποίηση συστήματων ψύξης χαλυβουργείου Stomana Industry Βουλγαρίας
 Πλήρης αυτοματοποίηση βυνοποιείου εργοστασίου Πατρών της Αθηναϊκής Ζυθοποιΐας
 Πλήρης αυτοματοποίηση συστήματος διακίνησης βυνών εργοστασίου Πατρών της Αθηναϊκής Ζυθοποιΐας
 Σύστημα καταγραφής ενεργειακών πόρων εργοστασίου Πατρών της Αθηναϊκής Ζυθοποιΐας.
 Σύστημα διασύνδεσης παραγωγής με SAP στα εργοστάσια Αθηνών, Πατρών και Θεσσαλονίκης της Αθηναϊκής Ζυθοποιΐας.
 Αυτοματόποιηση γραμμής συσκευασίας τσιμέντου στην ΑΓΕΤ Ηρακλής
 Πλήρης αυτοματοποίηση τυροκομείου ΑΜΦΙΓΑΛ
 Αυτοματισμός χυτηρίων τήξης αλουμινίου ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ
 Πλήρης αυτοματοποίηση εργοστασίου CBL (στα πλαίσια αυτού του έργου το SCADA που αναπτύχθηκε έχει 28.000 μεταβλητές, γεγονός που το κατατάσσει ως το μεγαλύτερο μη DCS σύστημα παρακαλούθησης κι ελέγχου στην Ελλάδα)
 Σύστημα παρακολούθησης κι ελέγχου βιομηχανικού κτιρίου ΟΤΕ με 32 PLC
 Αυτοματισμός κρουστικών πρεσσών ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ
 Πληθώρα έργων σε ΧΑΛΚΟΡ και ΕΛΒΑΛ (έλαστρα, ταινιόδρομοι, αλυσσομεταφορείς, φούρνοι τήξης, τυλικτικά - εκτυλικτικά κ.α.)

Υδρευση :

 Υποστήριξη συστημάτων αυτοματισμού και μελέτη νέων έργων για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ (συμβουλευτικές υπηρεσίες)
 Σύστημα τηλεμετρίας - τηλεχειρισμών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Ηγουμενίτσας (56 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)
 Σύστημα τηλεμετρίας - τηλεχειρισμών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Άργους (25 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)
 Σύστημα τηλεμετρίας - τηλεχειρισμών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για την περιοχή Ωρωπού Αττικής (9 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)
 Σύστημα τηλεμετρίας - τηλεχειρισμών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για την πόλη της Καλλονής Λέσβου (7 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)
 Σύστημα τηλεμετρίας - τηλεχειρισμών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων (20 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)
 Επέκταση συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Ιωαννίνων (προσθήκη 12 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου)
 Σύστημα αυτοματισμού ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κω (29 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)
 Σύστημα παρακολούθησης κι ελέγχου δικτύων ύδρευσης Γέρακα (4 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)
 Σύστημα παρακολούθησης κι ελέγχου δικτύων ύδρευσης Αράχοβας (7 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)
 Σύστημα παρακολούθησης κι ελέγχου δικτύων ύδρευσης Αιτωλικού (7 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)
 Σύστημα τηλεμετρίας - τηλεχειρισμών εξωτερικού & εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων (21 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)
 Σύστημα αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεμετρίας δικτύου ύδρευσης και ανίχνευσης διαρροών Μυτιλήνης (22 Τοπικοί Σταθμοί)
 Σύστημα μετάδοσης δεδομένων κι αναβάθμιση SCADA αντλιοστασίων ύδρευσης ΕΥΔΑΠ

Αποχέτευση :

 Αυτοματισμός ΜΕΛ Μύρινας
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Καρπάθου
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Πλωμαρίου
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Καλλονής
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Θηρασιάς
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Γυθείου
 Αυτοματισμός ΜΕΛ ΔΕΥΑ Χανίων
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Αντιπάρου
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Δονούσας
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Μαρκοπούλου Μεσογαίας
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Πέτρας
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Γέρας
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Σιγρίου
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Μολύβου
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Βατούσας
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Χυδήρων
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Πτερούντας
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Μεσότοπου
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Άντισσας
 Αυτοματισμός ΜΕΛ Λουτρών Μυτιλήνης
 Αυτοματισμός ΧΥΤΑ Νέας Τρίγλιας
 Αυτοματισμός ΧΥΤΑ Νοτίου Χίου
 Αυτοματισμός ΧΥΤΑ Νοτίου Ρόδου
 Αυτοματισμός Μονάδας Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στο εργοστάσιο Πατρών
 Σχεδίαση και δοκιμή πινάκων, προγραμματισμός εφαρμογών PLC και θέση σε λειτουργία δύο αντλιοστασίων λυμάτων στο Σίγρι
 Αυτοματισμός αντλιοστασίου λυμάτων Λουτρών και σύνδεση με SCADA ΜΕΛ Λουτρών
 Πλήρης Η/Μ εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αντλιοστασίου λυμάτων στο Γάζι Ηρακλείου
 Αναβάθμιση SCADA και αλλαγή επικοινωνιών διατάξεων ΜΕΛ Μυτιλήνης
 Ένταξη στο SCADA βιολογικού καθαρισμού της Μυτιλήνης των αντλιοστασίων λυμάτων Μυτιλήνης
 Μελέτη αυτοματισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ
 Αυτοματισμός 8 αντλιοστασίων λυμάτων στην Άνδρο
 Αυτοματισμός 7 αντλιοστασίων λυμάτων στη Λήμνο
 Αυτοματισμός 15 αντλιοστασίων λυμάτων στην Κω